O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Bezpieczeństwo

Kiedy kod zacznie działać, wielu programistów uważa, że praca nad nim się skończyła. W rzeczywistości w kodzie mogą pozostawać pewne błędy, które nie mają wpływu na normalne działanie witryny, ale stwarzają możliwości przeprowadzenia ataku. Niestety, o bezpieczeństwie aplikacji internetowych można powiedzieć tyle, że są one tylko tak bezpieczne jak ich najsłabsze ogniwo. Z tego względu trzeba zwracać uwagę na bezpieczeństwo w każdej warstwie aplikacji — bazie danych, serwerze WWW oraz kodzie PHP.

Chociaż stworzenie systemu, do którego w ogóle nie można się włamać, nie jest możliwe, można stworzyć odpowiedniki stalowych drzwi i okien z okiennicami. Jeśli włamanie do systemu będzie dostatecznie trudne, wielu hakerów zrezygnuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required