Rozdział 17. Przykładowa aplikacja

W tym momencie wiemy już dostatecznie dużo na temat PHP i MySQL, aby podjąć próbę stworzenia rozbudowanej aplikacji. Korzystając z tych narzędzi, można tworzyć praktycznie dowolne aplikacje, począwszy od klientów pocztowych działających w przeglądarkach WWW, a skończywszy na sklepach internetowych wyposażonych w mechanizmy obsługi koszyka na zakupy oraz różnych form płatności. Z uwagi na popularność tego typu aplikacji pokażemy przykład implementacji bloga. Nawet pomimo dostępności doskonałego oprogramowania służącego do tworzenia bloga, jego samodzielne utworzenie jest najłatwiejszym sposobem zdobycia praktyki w programowaniu za pomocą PHP i MySQL.

Nazwa blog to skrót od weblog, co można przetłumaczyć jako dziennik ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.