O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Przykładowa aplikacja

W tym momencie wiemy już dostatecznie dużo na temat PHP i MySQL, aby podjąć próbę stworzenia rozbudowanej aplikacji. Korzystając z tych narzędzi, można tworzyć praktycznie dowolne aplikacje, począwszy od klientów pocztowych działających w przeglądarkach WWW, a skończywszy na sklepach internetowych wyposażonych w mechanizmy obsługi koszyka na zakupy oraz różnych form płatności. Z uwagi na popularność tego typu aplikacji pokażemy przykład implementacji bloga. Nawet pomimo dostępności doskonałego oprogramowania służącego do tworzenia bloga, jego samodzielne utworzenie jest najłatwiejszym sposobem zdobycia praktyki w programowaniu za pomocą PHP i MySQL.

Nazwa blog to skrót od weblog, co można przetłumaczyć jako dziennik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required