O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Kończymy naszą podróż

Utworzyliśmy blog. Poznaliśmy zalety i wady tworzenia dynamicznych stron WWW oraz dowiedzieliśmy się, jak dynamicznie zmienia się świat Internetu. Dynamiczne witryny WWW są tym, czego oczekują klienci, pracodawcy, organizacje społeczne, a także zwykli użytkownicy Internetu. Chociaż strony statyczne mają swoje miejsce w projektowaniu aplikacji internetowych, jest wiele nowych technologii, na przykład Ajax lub Ruby, których warto się nauczyć po zapoznaniu się z PHP i MySQL.

W tym rozdziale zaprezentowano wiele zasobów, które warto wykorzystać podczas posługiwania się PHP i MySQL.

Standardy kodowania w PHP

W tej książce nie opisaliśmy standardu kodowania w PHP (ang. PHP Coding Standard). Jak łatwo zgadnąć, standard ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required