Wprowadzenie

Technologie PHP i MySQL stanowią doskonałe połączenie możliwości pozwalających na łatwe budowanie aplikacji sieciowych. Jeżeli Czytelnik tworzył już strony internetowe, ale chciałby konstruować znacznie bardziej zaawansowane witryny, które mogą się rozrastać i współdziałać z użytkownikami, to PHP i MySQL są świetnym wyborem.

Celem niniejszej książki jest przedstawienie wad i zalet technologii PHP i MySQL, a tym samym uniknięcie pytań typu „dlaczego to nie działa?”. W książce zostaną przedstawione wskazówki pozwalające programiście uporać się z mogącymi wystąpić problemami bez wyrywania sobie włosów z głowy.

Dla kogo przeznaczona jest książka?

Książka została napisana z myślą o Czytelnikach, którzy chcą poznać sposoby tworzenia dynamicznych ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.