O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Technologie PHP i MySQL stanowią doskonałe połączenie możliwości pozwalających na łatwe budowanie aplikacji sieciowych. Jeżeli Czytelnik tworzył już strony internetowe, ale chciałby konstruować znacznie bardziej zaawansowane witryny, które mogą się rozrastać i współdziałać z użytkownikami, to PHP i MySQL są świetnym wyborem.

Celem niniejszej książki jest przedstawienie wad i zalet technologii PHP i MySQL, a tym samym uniknięcie pytań typu „dlaczego to nie działa?”. W książce zostaną przedstawione wskazówki pozwalające programiście uporać się z mogącymi wystąpić problemami bez wyrywania sobie włosów z głowy.

Dla kogo przeznaczona jest książka?

Książka została napisana z myślą o Czytelnikach, którzy chcą poznać sposoby tworzenia dynamicznych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required