O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Ręczna instalacja

W Rozdział 1. zachęcałem do wykorzystania pakietów (np. XAMPP lub MAMP) do skonfigurowania na komputerze serwera WWW z obsługą języka PHP i serwera bazy danych MySQL. Zwłaszcza dla początkujących przydatne jest połączenie serwerów używanych do rozwijania rozwiązań sieciowych w pakiet, który można w dowolnym momencie włączyć i wyłączyć — a nawet usunąć i ponownie zainstalować.

Może jednak nadejść chwila, w której zechcesz zrobić wszystko sam — choćby po to, aby zrozumieć, jak poszczególne elementy są powiązane ze sobą. W tym dodatku opisano proces ręcznej instalacji w każdym z trzech głównych systemów, z którymi współdziałają PHP i MySQL, czyli w systemach Windows, OS X i Linux.

Windows

Instalowanie MySQL

MySQL można pobrać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required