O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. MySQL

W Rozdział 1. zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy dwa programy: serwer Apache z modułem obsługi PHP i serwer baz danych MySQL. Jeżeli postępowałeś zgodnie z moimi wskazówkami, przygotowałeś je do pracy przy użyciu jednego, zintegrowanego pakietu, XAMPP lub MAMP. Nie daj się zwieść prostocie tej operacji — zainstalowane oprogramowanie potrafi naprawdę bardzo wiele!

Jak pisałem, PHP to język skryptów strony serwera — pozwala on umieszczać w plikach stron WWW instrukcje, które oprogramowanie serwera (najczęściej Apache) wykonuje przed przesłaniem tych stron do przeglądarki. W krótkim przykładzie pokazałem, w jaki sposób wprowadzić bieżącą datę, aktualizowaną z każdym kolejnym żądaniem pobrania strony.

Mechanizm PHP pozwala na wiele, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required