O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. PHP

PHP to język strony serwera (ang. server-side language). Pojęcie to może początkowo wydawać się mało zrozumiałe, zwłaszcza dla osób, które wcześniej miały do czynienia wyłącznie z językami strony klienta, jak HTML, JavaScript czy CSS

Język strony serwera, podobnie jak JavaScript, pozwala włączać do kodu HTML strony WWW krótkie programy, nazywane często skryptami. Ich przetwarzanie pozwala uzyskać większą kontrolę nad zawartością okna przeglądarki. Poszerzamy w ten sposób możliwości samego HTML. Tym, co odróżnia PHP od JavaScriptu, jest moment wykonywania programu.

Kod języka strony klienta, na przykład JavaScriptu, jest odczytywany i wykonywany przez przeglądarkę, już po załadowaniu z serwera WWW strony i jej elementów (w tym osadzonych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required