O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Dane MySQL w witrynie WWW

Nareszcie to, na co czekałeś! Z tego rozdziału dowiesz się, jak pobierać informacje przechowywane w bazie danych MySQL i wyświetlać je na stronach WWW.

Podczas lektury poprzednich rozdziałów zainstalowałeś serwer relacyjnych baz danych MySQL i nauczyłeś się korzystać z jego podstawowych możliwości. Poznałeś też język skryptów strony serwera, PHP. Wszystko po to, by użyć teraz zdobytej wiedzy do utworzenia witryny, której funkcjonowanie opiera się na bazie danych.

Wprowadzenie

Zanim rzucisz się na głęboką wodę, poświęć jeszcze chwilę na spojrzenie „z lotu ptaka” na podejmowane wyzwanie i powiązania między wykorzystywanymi technologiami. Będziesz pracował z dwoma rozbudowanymi mechanizmami: serwerem baz danych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required