Rozdział 4. Dane MySQL w witrynie WWW

Nareszcie to, na co czekałeś! Z tego rozdziału dowiesz się, jak pobierać informacje przechowywane w bazie danych MySQL i wyświetlać je na stronach WWW.

Podczas lektury poprzednich rozdziałów zainstalowałeś serwer relacyjnych baz danych MySQL i nauczyłeś się korzystać z jego podstawowych możliwości. Poznałeś też język skryptów strony serwera, PHP. Wszystko po to, by użyć teraz zdobytej wiedzy do utworzenia witryny, której funkcjonowanie opiera się na bazie danych.

Wprowadzenie

Zanim rzucisz się na głęboką wodę, poświęć jeszcze chwilę na spojrzenie „z lotu ptaka” na podejmowane wyzwanie i powiązania między wykorzystywanymi technologiami. Będziesz pracował z dwoma rozbudowanymi mechanizmami: serwerem baz danych, ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.