O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu

Pliki cookie i sesje to dwa mechanizmy z gatunku tych, które przedstawia się zazwyczaj jako bardzo złożone i wymagające ogromnego zasobu wiedzy. Nie jest to do końca uzasadnione. W tym rozdziale chciałbym uchylić rąbka tajemnicy i prostym językiem opisać, czym w istocie są, jak działają i jak wykorzystać je do własnych celów. Przedstawię też oczywiście praktyczne przykłady.

Naszym celem będzie teraz wprowadzenie zaawansowanych procedur kontroli dostępu do funkcji administracyjnych internetowej bazy dowcipów.

Cookies, czyli „ciasteczka”

Większość współczesnych programów komputerowych zachowuje po zamknięciu pewne dane stanu (ang. state). Czy jest to informacja o położeniu okna aplikacji, czy też nazwy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required