O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Zaawansowane kwerendy języka SQL

W trakcie pracy nad tworzeniem internetowej bazy dowcipów mogłeś zapoznać się z większością aspektów języka SQL. Prawdopodobnie znasz już na pamięć wiele spośród tych instrukcji — od kwerend CREATE TABLE po dwa rodzaje kwerend INSERT.

W tym rozdziale chcę uściślić pewne kwestie. Znajdziesz tu kilka nowych sztuczek z języka SQL. Niektóre z nich są zbyt zaawansowane, aby ich opisywanie we wcześniejszych rozdziałach było uzasadnione. Jak zwykle większość technik oparta jest na najbardziej skomplikowanej (i czasem sprawiającej problemy) spośród instrukcji SQL — na kwerendzie SELECT.

Sortowanie wyników zwracanych przez kwerendy SELECT

Przeglądanie długich list informacji jest łatwiejsze, gdy dane są przedstawione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required