O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Dane binarne

We wszystkich opisanych do tego miejsca przykładowych witrynach opartych na bazach danych używane były dane tekstowe. Żarty, autorzy, kategorie. Wszystkie te elementy można przedstawić za pomocą tekstu. Co jednak zrobić, jeśli prowadzisz np. internetową galerię zdjęć cyfrowych, w której użytkownicy mogą zamieszczać wykonane przez siebie fotografie? Aby taki serwis mógł funkcjonować, użytkownicy muszą mieć możliwość przesyłania zdjęć do witryny, a Ty potrzebujesz mechanizmów do zarządzania fotografiami.

W tym rozdziale zobaczysz, jak opracować system, w którym użytkownicy mogą przesyłać pliki binarne (zdjęcia, dokumenty — cokolwiek) i zapisywać je na serwerze WWW, co pozwala wyświetlać je w witrynie. Utworzenie takiego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required