O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Układ książki

Książka składa się z 12 rozdziałów. Najlepiej zapoznawać się z ich treścią w oryginalnej kolejności — zapewni to pełne zrozumienie omawianych zagadnień. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby sięgać jedynie do wybranych z nich, jeżeli potrzebujesz jedynie uzupełnić luki w posiadanej wiedzy lub przypomnieć sobie pewne rzeczy.

Rozdział 1. Instalacja

Zanim rozpoczniesz pracę nad nową witryną, musisz przygotować niezbędne narzędzia. Pierwszy rozdział poświęcony jest właśnie temu — pozyskaniu i instalacji dwóch kluczowych komponentów: mechanizmów obsługi języka PHP i systemu zarządzania bazami danych MySQL. Przedstawię odpowiednie procedury w systemach Windows, Linux i Mac OS X. Ukoronowaniem będzie test funkcjonowania obsługi PHP na ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required