ROZDZIAŁ 7.

PHP w praktyce

W poprzednich rozdziałach zapoznałeś się z różnymi elementami języka PHP. Ten rozdział stanowi rozwinięcie poprzednich i umożliwi Ci wykorzystanie zdobytych umiejętności programistycznych do realizowania typowych, ale ważnych praktycznych zadań. Poznasz najefektywniejsze sposoby przetwarzania łańcuchów tekstowych, bazujące na przejrzystym i zarazem zwięzłym kodzie, którego rezultat będzie się wyświetlał w przeglądarce dokładnie tak, jak tego oczekujesz; zapoznasz się również z zaawansowanymi metodami obsługi godzin i dat. Dowiesz się też, w jaki sposób tworzyć i modyfikować pliki, w tym te przesłane przez użytkowników.

Zastosowanie funkcji printf

Poznałeś już funkcje print oraz echo, które służą do zwykłego wyświetlania ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.