ROZDZIAŁ 12.

Ciasteczka, sesje i autoryzacja

W miarę jak Twoje projekty będą się rozrastały i stawały coraz bardziej skomplikowane, zaczniesz szukać jakichś sposobów na rejestrowanie działań podejmowanych przez użytkowników. Nawet jeśli Twoja strona nie umożliwia logowania i stosowania haseł, to zapewne i tak często będziesz musiał w jakiś sposób przechowywać informacje o bieżącej sesji czy rozpoznawać internautów powracających na Twoją stronę.

Tego rodzaju funkcje można zrealizować za pomocą kilku różnych metod — na przykład ciasteczek albo obsługi sesji i autoryzacji HTTP. Umożliwiają one ponadto dostosowanie strony do preferencji użytkowników oraz opracowanie płynnego i przyjemnego sposobu nawigacji.

Zastosowanie ciasteczek w PHP

Ciasteczko ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.