ROZDZIAŁ 21.

Wprowadzenie do jQuery

JavaScript, choć elastyczny, wszechstronny i wyposażony w wiele gotowych funkcji, mimo wszystko wymaga kodowania nawet stosunkowo prostych operacji, których nie da się wykonać bezpośrednio albo za pośrednictwem CSS: na przykład animacji, obsługi zdarzeń czy mechanizmów Ajax.

Co więcej, w wyniku rozlicznych „wojen przeglądarkowych” w ciągu ostatnich lat w przeglądarkach pojawiało się (czasami przejściowo) wiele irytujących problemów z kompatybilnością, dających o sobie znać na różnych platformach i w różnych zastosowaniach.

W rezultacie ujednolicenie wyglądu stron WWW na wszystkich urządzeniach czasami jest osiągalne tylko poprzez uciążliwe uwzględnianie w kodzie JavaScript rozmaitych rozbieżności dzielących ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.