ROZDZIAŁ 26.

Zastosowanie wszystkich omówionych technologii

Na koniec długiej i zawiłej podróży, podczas której dowiedziałeś się co, kiedy i dlaczego w programowaniu dynamicznych stron internetowych, chciałbym zaprezentować Ci praktyczny przykład takiej strony, który będzie stanowił materiał do samodzielnej analizy. A tak naprawdę nawet kilka przykładów, ponieważ jest to projekt prostego serwisu społecznościowego, wyposażonego w funkcje, jakich od tego rodzaju stron należy oczekiwać.

W kodzie różnych plików znajdziesz instrukcje MySQL służące do tworzenia tabel oraz uzyskiwania dostępu do bazy danych, arkusze CSS, narzędzia do obsługi i przesyłania plików, a także kontroli sesji, funkcje do obsługi DOM, żądania Ajax, mechanizmy obsługi zdarze ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.