O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK B

Lokalne środowiska deweloperskie

Dużo miejsca poświęciłem zagadnieniom wdrażania serwerów i aplikacji, ale nic jeszcze nie napisałem o metodach pracy przy aplikacjach na własnym komputerze lokalnym. Jakich narzędzi użyć? Jak pogodzić lokalne środowisko programistyczne z produkcyjnym? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym rozdziale.

Wielu początkujących programistów PHP korzysta z domyślnych wersji Apache i PHP dostarczanych wraz z używanym przez nich systemem operacyjnym. Ale ponieważ najczęściej wersje te są przestarzałe, nie polecam ich używania. Niejeden użytkownik systemu OS X (wliczając mnie) przeżył trudne chwile, gdy wraz z aktualizacją systemu wyparowały wszystkie skrupulatnie dostosowane pliki konfiguracyjne serwera Apache. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required