O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 2.

Funkcjonalność

Nowy język PHP ma wiele świetnych funkcji, z których większość jest nieznana programistom używającym dotychczas starych wersji tego języka i które będą miłą niespodzianką dla osób przerzucających się na PHP z innego języka programowania. Dzięki tym nowościom PHP stał się wszechstronną platformą, przy użyciu której można przyjemnie tworzyć aplikacje sieciowe i narzędzia wiersza poleceń.

Niektóre z dodatków nie są niezbędne, ale bardzo ułatwiają pracę. Z kolei bez innych trudno się obyć. Weźmy na przykład przestrzenie nazw stanowiące podstawę nowoczesnych standardów PHP i umożliwiające stosowanie technik, które dla nowoczesnych programistów PHP są oczywiste (np. automatyczne ładowanie zależności). W tym rozdziale wstępnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required