O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 5.

Najlepsze praktyki

W tym rozdziale przedstawiam dobre praktyki, które należy stosować przy budowie aplikacji PHP. Postępowanie zgodnie z tymi wytycznymi pozwala tworzyć szybsze, bezpieczniejsze i stabilniejsze programy. Język PHP zawiera wiele rozmaitych narzędzi, które były do niego chaotycznie wprowadzane przez długi czas. My teraz wykorzystamy je do stosowania najlepszych praktyk programistycznych. Narzędzia z czasem się zmieniają, co ma związek z pojawianiem się coraz to nowszych i lepszych wersji języka PHP. Niestety język ten nadal zawiera wiele przestarzałych funkcji, przy użyciu których bardzo łatwo jest zbudować ociężałą i niebezpieczną aplikację. Sztuka polega na tym, aby wiedzieć, których narzędzi używać, a które omijać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required