ROZDZIAŁ 5.

Najlepsze praktyki

W tym rozdziale przedstawiam dobre praktyki, które należy stosować przy budowie aplikacji PHP. Postępowanie zgodnie z tymi wytycznymi pozwala tworzyć szybsze, bezpieczniejsze i stabilniejsze programy. Język PHP zawiera wiele rozmaitych narzędzi, które były do niego chaotycznie wprowadzane przez długi czas. My teraz wykorzystamy je do stosowania najlepszych praktyk programistycznych. Narzędzia z czasem się zmieniają, co ma związek z pojawianiem się coraz to nowszych i lepszych wersji języka PHP. Niestety język ten nadal zawiera wiele przestarzałych funkcji, przy użyciu których bardzo łatwo jest zbudować ociężałą i niebezpieczną aplikację. Sztuka polega na tym, aby wiedzieć, których narzędzi używać, a które omijać ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.