O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 8.

Dostrajanie

W tym momencie Twoja aplikacja PHP powinna już działać na serwerze nginx i mieć własną pulę procesów PHP-FPM. Ale to nie znaczy, że już skończyliśmy pracę. Trzeba jeszcze dostroić konfigurację PHP i zdefiniować ustawienia odpowiednie dla serwera rozwojowego i produkcyjnego. Domyślne instalacje PHP są jak średniej klasy garnitur, który można kupić w sklepie. Pasują, ale mogłyby leżeć lepiej. Dostrojona instalacja PHP to garnitur skrojony na miarę dla konkretnego klienta.

Nie zapalaj się za bardzo. Dostrajanie PHP to nie uniwersalne lekarstwo na wszystkie problemy z wydajnością. Źle napisany kod to źle napisany kod. Na przykład za pomocą dostrajania ustawień PHP nie da się rozwiązać problemu ze źle napisanymi zapytaniami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required