O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 9.

Wdrażanie aplikacji

Mamy sprawnie działający serwer nginx z PHP-FPM i chcemy wdrożyć do produkcji naszą aplikację PHP. Sposobów wysyłania kodu na serwer jest wiele. Kiedyś najpopularniejszą metodą była korzystanie w tym celu z FTP. I choć technika ta jest nadal jak najbardziej poprawna, wynaleziono już bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne strategie wdrażania. W tym rozdziale pokazuję, jak za pomocą nowoczesnych narzędzi zautomatyzować proces wdrażania aplikacji, tak aby przebiegał sprawnie, przewidywalnie i był odwracalny.

Kontrola wersji

Zakładam, że korzystasz z systemu kontroli wersji. Jeśli mam rację, to bardzo dobrze. Jeśli nie, przerwij, cokolwiek teraz robisz, i włącz swój kod do systemu kontroli wersji. Moim ulubionym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required