O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 10.

Testowanie

Testowanie to bardzo ważny etap procesu budowy aplikacji, który niestety często jest zaniedbywany. Moim zdaniem wielu programistów PHP pomija go, ponieważ uważają to za niepotrzebny kłopot, a potencjalne korzyści nie są warte poświęconego czasu. Niektórzy też po prostu nie wiedzą, jak testować, ponieważ narzędzi jest bardzo dużo, a nauka sztuki testowania nie jest łatwa.

W tym rozdziale pragnę obalić te mity. Chcę, abyś gdy przyjdzie do testów, czuł się komfortowo i był pełen werwy do pracy. Testowanie powinno być nieodłączną częścią procesu powstawania aplikacji i powinno mieć miejsce na początku, w środku oraz na końcu pracy.

Jak testować

Testy przeprowadza się po to, by upewnić się, że aplikacja działa prawidłowo teraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required