ROZDZIAŁ 12.

HHVM i Hack

Możesz myśleć, co chcesz, o samej aplikacji Facebooka, ale o programistach pracujących w tej firmie mogę wyrażać się w samych superlatywach. W ciągu ostatnich lat zespół Facebook Open Source (https://code.facebook.com/projects/) stworzył kilka ważnych projektów, z których dwa wywarły duży wpływ na społeczność skupioną wokół języka PHP.

Pierwsza z tych inicjatyw to HHVM (http://hhvm.com), czyli HipHop Virtual Machine — alternatywny silnik PHP opublikowany w październiku 2013 roku. Zawarty w nim kompilator na czas (JIT) zapewnia kilkukrotnie lepszą wydajność niż PHP-FPM. Niedawno nawet WP Engine przeniesiono na HHVM i odnotowano 3,9-krotny wzrost szybkości (http://bit.ly/engine-box) niestandardowych instalacji WordPressa. ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.