O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 12.

HHVM i Hack

Możesz myśleć, co chcesz, o samej aplikacji Facebooka, ale o programistach pracujących w tej firmie mogę wyrażać się w samych superlatywach. W ciągu ostatnich lat zespół Facebook Open Source (https://code.facebook.com/projects/) stworzył kilka ważnych projektów, z których dwa wywarły duży wpływ na społeczność skupioną wokół języka PHP.

Pierwsza z tych inicjatyw to HHVM (http://hhvm.com), czyli HipHop Virtual Machine — alternatywny silnik PHP opublikowany w październiku 2013 roku. Zawarty w nim kompilator na czas (JIT) zapewnia kilkukrotnie lepszą wydajność niż PHP-FPM. Niedawno nawet WP Engine przeniesiono na HHVM i odnotowano 3,9-krotny wzrost szybkości (http://bit.ly/engine-box) niestandardowych instalacji WordPressa. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required