Rozdział 3. Daty i czas

3.0. Wprowadzenie

Wyświetlanie i manipulowanie datami i czasem może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo proste, ale staje się trudniejsze zależnie od tego, jak różnorodni i wymagający są użytkownicy. Czy mieszkają oni w więcej niż jednej strefie czasowej? Zapewne tak, chyba że tworzymy stronę intranetową lub witrynę przeznaczoną dla grupy zamieszkującej określony obszar geograficzny. Czy użytkowników odstraszy znacznik czasu w postaci „2002-07-20 14:56:34 EDT”, czy trzeba ich uspokajać, wyświetlając datę i czas w bardziej przyjaznej postaci, na przykład: „Saturday July 20, 2000 (2:56 PM)”? Obliczanie liczby godzin dzielących 10 rano dzisiaj i 7 wieczorem jutro jest całkiem proste. A jak obliczyć różnicę między godziną ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.