Rozdział 3. Daty i czas

3.0. Wprowadzenie

Wyświetlanie i manipulowanie datami i czasem może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo proste, ale staje się trudniejsze zależnie od tego, jak różnorodni i wymagający są użytkownicy. Czy mieszkają oni w więcej niż jednej strefie czasowej? Zapewne tak, chyba że tworzymy stronę intranetową lub witrynę przeznaczoną dla grupy zamieszkującej określony obszar geograficzny. Czy użytkowników odstraszy znacznik czasu w postaci „2002-07-20 14:56:34 EDT”, czy trzeba ich uspokajać, wyświetlając datę i czas w bardziej przyjaznej postaci, na przykład: „Saturday July 20, 2000 (2:56 PM)”? Obliczanie liczby godzin dzielących 10 rano dzisiaj i 7 wieczorem jutro jest całkiem proste. A jak obliczyć różnicę między godziną ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.