Rozdział 18. Szyfrowanie i bezpieczeństwo połączeń

18.0. Wprowadzenie

Bezpieczeństwo aplikacji WWW jest bardzo istotnym zagadnieniem, na które coraz częściej zwracają uwagę zarówno projektanci serwisów internetowych, jak i włamywacze próbujący wykorzystać luki w systemie zabezpieczeń witryny. Każdy programista PHP powinien być przygotowany na to, że jego dzieło prędzej czy później stanie się celem ataku.

Znaczna ilość luk w zabezpieczeniach aplikacji WWW wynika z założenia, że przekazywane informacje nie spowodują jakichkolwiek szkód. Przekazywane wartości są danymi wejściowymi, które należy uznać za niebezpieczne, dopóki nie zostanie dowiedzione, że jest inaczej. Z kolei zamieszczenie na stronie internetowej niebezpiecznych danych powoduje powstanie ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.