Rozdział 21. Zwiększanie wydajności i testy obciążeniowe

21.0. Wprowadzenie

Skrypty PHP są wykonywane względnie szybko. Zazwyczaj najwolniejszym etapem realizacji programu jest odwołanie do zewnętrznych zasobów — oczekiwanie na wyniki zapytania przekazanego do bazy danych lub treść dokumentu o zewnętrznym adresie URL. Niemniej kod PHP nie jest tak wydajny, jak by mógł być. W rozdziale tym zostały więc opisane rozwiązania zwiększające szybkość działania projektowanej aplikacji.

Specjaliści zajmujący się inżynierią oprogramowania często spierają się o to, kiedy nadchodzi właściwy moment, by można było rozpocząć optymalizację opracowywanego kodu. Zbyt wczesne podjęcie działań optymalizacyjnych może spowodować, że programiści przeznaczą zbyt dużo czasu ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.