Rozdział 3. Podstawowe zagadnienia wzorców projektowych

Duże organizacje w luźnej organizacji. Nie, byłoby to tak prawdziwe jak powiedzenie, że organizacja to zawsze dezorganizacja.

Gilbert K. Chesterton

Jeżeli dysponujesz tylko młotkiem, każdy problem będziesz postrzegał jako gwóźdź.

Abraham Maslow

Ponieważ rzeczy są, jakie są, nie pozostaną, jakie są.

Bertolt Brecht

Wprowadzenie do MVC

W latach 70., kiedy interfejsy użytkownika (UI) były jeszcze mało skomplikowane, programista zdecydował się na odseparowanie głównych elementów wymaganych przez graficzny interfejs użytkownika. Każda z części otrzymała swoje zadanie i każda komunikowała się z pozostałymi częściami. Części były grupowane w obiekty domenowe i obiekty prezentacyjne. Obiekty domenowe ...

Get PHP. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.