O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wzorzec Metoda Szablonowa

Łatwo studiować zasady przeciążania i szablonów, nie zauważając przy tym, że w połączeniu stanowią jeden z kluczy do stwarzania eleganckich i wydajnych kontenerów zapewniających bezpieczeństwo typologiczne.

Bjarne Stroustrup

Wszystkie wielkie legendy są szablonami dla ludzkich zachowań. Zdefiniowałbym mit jako historię, która przetrwała.

John Boorman

Pracuję też nad pozostałymi elementami, ale już na wstępie muszę wiedzieć, jak wyglądam. To działa jak szablon, wypełniam tę osobę. Kiedy już się z tym uporam, wszystko jest w porządku.

Judi Dench

Czym jest wzorzec Metoda Szablonowa?

Po pierwsze, musisz odróżniać Metodę Szablonową jako wzorzec projektowy od metody templateMethod() wykorzystywanej we wzorcu. Metoda ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required