O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Elastyczny wzorzec projektowy Strategia

Zwycięski wojownik najpierw zwycięża, a dopiero potem rusza na wojnę, podczas gdy pokonani najpierw wyruszają na wojnę, a dopiero potem starają się wygrać.

Sun Tzu

Przygotowując się do bitwy, zawsze dochodziłem do wniosku, że plany są bezużyteczne, ale planowanie jest niezbędne.

Dwight D. Eisenhower

Wszystko, co zrobiłem, to poprawienie ich strategii, i był to początek bardzo ważnej lekcji: zawsze gdy spotkasz kogoś, kto odniósł większy sukces niż ty — szczególnie jeżeli obaj zajmujecie się tym samym — wiesz, że robi coś, czego ty nie robisz.

Malcolm X

Algorytmy enkapsulujące

Jednym z powtarzających się zadań podczas pracy z PHP i bazą MySQL jest tworzenie algorytmów dla różnych żądań wykonywanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required