Rozdział 14. Budowa systemu CMS za pomocą wzorca Obserwator

Gdyby obserwowali nas z Marsa, zapewne byliby zdziwieni, że przetrwaliśmy tak długo.

Noam Chomsky

We śnie... sprawiamy, że rzeczy dzieją się, kiedy tylko sobie tego życzymy, ponieważ nie jesteśmy tylko obserwatorem tego, czego doświadczamy, ale także stwórcą.

Pir Vilayat Khan

Wiedza jest tym, co otrzymamy, kiedy obserwator, najlepiej obserwator przygotowany naukowo, przedstawia nam kopię rzeczywistości, którą wszyscy potrafimy zrozumieć.

Christopher Lasch

Wbudowane interfejsy Obserwatora

Jedną z wielu ciekawostek, jakie można znaleźć w PHP w wersji 5.1.0 i nowszych, jest zestaw interfejsów, które mogą być wykorzystane we wzorcu projektowym Obserwator. W tym rozdziale pokażę, jak zaimplementować ...

Get PHP. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.