O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Budowa systemu CMS za pomocą wzorca Obserwator

Gdyby obserwowali nas z Marsa, zapewne byliby zdziwieni, że przetrwaliśmy tak długo.

Noam Chomsky

We śnie... sprawiamy, że rzeczy dzieją się, kiedy tylko sobie tego życzymy, ponieważ nie jesteśmy tylko obserwatorem tego, czego doświadczamy, ale także stwórcą.

Pir Vilayat Khan

Wiedza jest tym, co otrzymamy, kiedy obserwator, najlepiej obserwator przygotowany naukowo, przedstawia nam kopię rzeczywistości, którą wszyscy potrafimy zrozumieć.

Christopher Lasch

Wbudowane interfejsy Obserwatora

Jedną z wielu ciekawostek, jakie można znaleźć w PHP w wersji 5.1.0 i nowszych, jest zestaw interfejsów, które mogą być wykorzystane we wzorcu projektowym Obserwator. W tym rozdziale pokażę, jak zaimplementować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required