Rozdział 1. Wyrażenia regularne

Brian Kernighan

WYRAŻENIA REGULARNE TO NOTACJE SŁUŻĄCE DO OPISU WZORCÓW TEKSTOWYCH. Tworzą one w efekcie specjalistyczny język do dopasowywania wzorców. Mimo że istnieje niezliczona liczba możliwości, wszystkie z nich opierają się na jednym założeniu, że większość znaków we wzorcu dokładnie pasuje do ich wystąpień. Są jednak metaznaki o specjalnym znaczeniu. Na przykład symbol * oznacza jakiegoś rodzaju powtórzenia, a zapis [...] — którykolwiek znak ze zbioru zawartego w nawiasach.

W praktyce większość wyszukiwań w programach takich jak edytory tekstowe dotyczy konkretnych słów. W związku z tym wyrażenia regularne często są całymi łańcuchami, jak druk, który może zostać dopasowany do słów drukuj, wydruk albo papier ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.