Rozdział 7. Piękne testy

Alberto Savoia

KAŻDY PROGRAMISTA SPOJRZAŁ KIEDYŚ NA FRAGMENT KODU I POMYŚLAŁ SOBIE, że jest on nie tylko funkcjonalny, ale i piękny. Kod jest uważany za piękny, kiedy robi to, co powinien, przy niepowtarzalnej elegancji i oszczędności miejsca.

Co jednak z testami tego pięknego kodu — zwłaszcza tymi, które programiści piszą lub powinni napisać podczas pracy z kodem? Rozdział ten koncentruje się na testach, ponieważ mogą one być piękne same w sobie. Co ważniejsze jednak, mogą odgrywać kluczową rolę przy tworzeniu piękniejszego kodu.

Jak się przekonamy, testy stają się piękne dzięki połączeniu wielu czynników. W przeciwieństwie do kodu nie mogę o żadnym pojedynczym teście powiedzieć, że jest piękny. Przynajmniej nie w taki sam ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.