Rozdział 8. Generowanie w locie kodu do przetwarzania obrazów

Charles Petzold

SPOŚRÓD MĄDROŚCI I NIEZWYKŁOŚCI ZAREJESTROWANYCH W KLASYCZNEJ POWIEŚCI Stevena Levy’ego pod tytułem Hackers: Heroes of the Computer Revolution[33] moją ulubioną jest wypowiedź Billa Gospera: „Dane to nic innego jak mało inteligentny rodzaj programowania”. Oczywiście wynika z tego, że kod jest inteligentnym rodzajem danych — takich, które potrafią nakłonić procesor do wykonywania pożytecznych lub zabawnych działań.

Potencjalna współzależność kodu i danych jest często krytykowana w większości konwencjonalnych lekcji programowania. Kod i dane są często z wielką surowością rozdzielane. Nawet w programowaniu zorientowanym obiektowo zarówno kod, jak i dane mają swoje własne ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.