Rozdział 13. Projekt programu Gene Sorter

Jim Kent

ROZDZIAŁ TEN DOTYCZY NAPISANEGO PRZEZE MNIE, średnich rozmiarów programu o nazwie Gene Sorter. Jest on większy niż programy opisywane w innych rozdziałach — w sumie zajmuje około 20 000 wierszy kodu. Mimo że program ten ma mniejsze fragmenty, które są bardzo ładne, ja dostrzegam piękno w tym, jak łatwo się go czyta, rozumie i rozszerza jako całość. W rozdziale tym prezentuję przegląd funkcjonalności programu Gene Sorter, zwracam uwagę na niektóre ważniejsze fragmenty kodu, a następnie opisuję problemy związane z tworzeniem programów dłuższych niż tysiąc wierszy, z którymi przyjemnie i pięknie się pracuje.

Gene Sorter pomaga naukowcom w przeszukiwaniu około 25 000 genów ludzkiego genomu w celu znalezienia ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.