Rozdział 18. Implementacja słownika w Pythonie — być wszystkim dla wszystkich

Andrew Kuchling

SŁOWNIKI SĄ FUNDAMENTALNYM TYPEM DANYCH w języku programowania Python. Podobnie jak tablice asocjacyjne awk i mieszające w Perlu, słowniki przechowują pary unikalnych kluczy i wartości. Do podstawowych operacji na słownikach możemy zaliczyć:

  • dodawanie nowej pary klucz-wartość,

  • pobieranie wartości odpowiadającej określonemu kluczowi,

  • usuwanie istniejących par,

  • pętle przez klucze, wartości lub pary klucz-wartość.

Oto krótki przykład użycia słownika w wierszu poleceń interpretera Perla. (Aby wypróbować ten przykład, wystarczy uruchomić polecenie python w Mac OS i większości dystrybucji Linuksa. Jeżeli Python nie jest zainstalowany, można go pobrać z witryny

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.