Rozdział 23. Programowanie rozproszone z zastosowaniem MapReduce

Jeffrey Dean i Sanjay Ghemawat

WTYM ROZDZIALE OPISUJEMY PROJEKT I IMPLEMENTACJĘ MAPREDUCE, systemu programowania dla wielkoskalowych problemów przetwarzania danych. MapReduce zostało utworzone jako metoda uproszczenia wielkoskalowych obliczeń w Google. Programy MapReduce są automatycznie przetwarzane równolegle i wykonywane w wielkim klastrze zwykłych komputerów. System uruchomieniowy zajmuje się partycjonowaniem danych, planowaniem wykonywania programu w zestawie komputerów tworzącym daną maszynę wirtualną, a także obsługą błędów maszyn oraz zarządzaniem wymaganą komunikacją między komputerami. Umożliwia to programistom niemającym żadnego doświadczenia z równoległymi i rozproszonymi ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.