Rozdział 27. Integracja partnerów biznesowych z wykorzystaniem architektury REST

Andrew Patzer

KILKA LAT TEMU, GDY PRACOWAłEM JAKO KONSULTANT przez rok lub dwa, wydawało się, że każdy klient, z którym rozmawiałem, był absolutnie pewien, iż w swojej firmie potrzebuje rozwiązania opartego na usługach sieciowych. Oczywiście niewielu z moich klientów naprawdę rozumiało, co mieli na myśli, nie znali również powodów, dla których mogliby potrzebować tego rodzaju architektury, ale ponieważ nieustannie dowiadywali się o usługach sieciowych z internetu, z czasopism i na targach, byli przekonani o tym, że muszą się spieszyć, bo potem może być już za późno.

Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie mam nic przeciwko usługom sieciowym. Po prostu nie jestem wielkim ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.