Rozdział 30. Gdy ze światem łączy cię tylko przycisk

Arun Mehta

PROFESOR STEPHEN HAWKING MOŻE NACISKAĆ TYLKO JEDEN PRZYCISK” — to była jedyna linijka specyfikacji, jaką otrzymaliśmy.

Profesor Hawking, wybitny fizyk teoretyk, choruje na stwardnienie zanikowe boczne. Tę chorobę „cechuje stopniowy zanik komórek nerwowych w centralnym układzie nerwowym, kontrolujących dowolne ruchy mięśni. Zaburzenie powoduje słabość i zanik mięśni w całym ciele”[131]. Hawking pisze i mówi za pomocą programu Equalizer, którym steruje jednym przyciskiem. Do przekształcania tekstu w mowę wykorzystywane jest nieprodukowane już urządzenie zewnętrzne. Kod źródłowy Equalizera również się zgubił.

Aby móc dalej funkcjonować w przypadku awarii przestarzałego sprzętu, profesor ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.