Rozdział 31. Emacspeak — kompletne dźwiękowe środowisko pracy

T. V. Raman

ŚRODOWISKO PRACY JEST PRZESTRZENIĄ, W KTÓREJ LUDZIE PORZĄDKUJĄ wykorzystywane narzędzia. Graficzne środowiska pracy zapewniają bogatą interakcję wizualną przy wykonywaniu codziennych zadań na komputerze. Celem środowiska dźwiękowego jest zapewnienie podobnych możliwości w środowisku bezwzrokowym. Głównym celem dźwiękowego środowiska pracy jest zatem wykorzystanie możliwości wyrazu dźwiękowego (zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego) w celu umożliwienia użytkownikowi wykonywania pełnego zakresu prac na komputerze:

  • komunikacji za pomocą wszystkich usług przesyłania wiadomości elektronicznych,

  • gotowego dostępu do dokumentów lokalnych na kliencie i dokumentów w internecie,

  • wydajnego ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.