Rozdział 32. Kod w ruchu

Laura Wingerd i Christopher Seiwald

Najistotniejsze jest to, że każde oprogramowanie będące sukcesem ma długi okres istnienia, podczas którego pracują nad nim kolejni programiści i projektanci...

Bjarne Stroustrup

NA WCZESNYM ETAPIE PROJEKTOWANIA niniejszej książki Greg Wilson zapytał autorów, czy tytuł Sztuka programowania. Poprawny, piękny, szybki kod jest odpowiedni. Napisał nam, że „większość z omawianych zagadnień będzie dotyczyła projektowania i architektury oprogramowania, a nie właściwego kodu”.

Niniejszy rozdział dotyczy jednak kodu. Nie zostało w nim opisane działanie kodu. Zamiast tego ten rozdział dotyczy wyglądu kodu: tego, jak pewne zasady pisania kodu, zauważalne dla człowieka, mogą umożliwić cykliczną pracę ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.