Rozdział 11. Dalsze kroki w świecie języka SQL

Gratulacje! Twoja podróż przez meandry języka SQL, które przemierzałeś, czytając kolejne rozdziały tej książki, właśnie dobiegła końca. Posiadłeś tym samym pożądane na rynku umiejętności oraz poznałeś sposoby praktycznego ich zastosowania w biznesie w powiązaniu z technologią informacyjną i z uwzględnieniem pewnych aspektów natury technicznej. Nie osiadaj zatem na laurach i rozwijaj swoje umiejętności w praktyce, a z łatwością wkroczysz do grona osób korzystających na co dzień z języka SQL i zawodowo zajmujących się projektowaniem baz danych.

Każdy z nas wyznacza sobie własne cele zawodowe i stopień, w jakim chciałby posiąść wiedzę na temat technologii informacyjnych i aktywnie z nich korzystać, ...

Get Pierwsze kroki z SQL now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.