Dodatek A. Operatory i funkcje

W tym dodatku znajdziesz opis operatorów i funkcji, które są najczęściej wykorzystywane w SQLite. Potraktuj wobec tego ten suplement jako ściągawkę, do której zawsze będziesz mógł zajrzeć w poszukiwaniu potrzebnych Ci informacji. Odnajdziesz tu między innymi objaśnienia tych funkcjonalności, które nie zostały przedstawione w żadnym z rozdziałów tej książki. Głównym celem dodatku jest bowiem zaprezentowanie powszechnie stosowanych elementów języka SQL, możliwych do zastosowania w przypadku większości platform bazodanowych, a nie zagłębianie się w szczegóły co do ich użycia wyłącznie w SQLite.

Obszerną listę funkcji dostępnych w SQLite wraz z ich opisem znajdziesz pod adresem http://www.sqlite.org/docs.html.

Dodatek ...

Get Pierwsze kroki z SQL now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.