Rozdział 6. Pomiar parametrów architektury i zarządzanie nimi

Architekci muszą radzić sobie z niezwykle dużą różnorodnością parametrów architektury we wszystkich aspektach projektów informatycznych. Aspekty operacyjne, takie jak wydajność, elastyczność i skalowalność splatają się z zagadnieniami strukturalnymi, takimi jak modułowość i wdrażalność. Ten rozdział skupia się na szczegółowym zdefiniowaniu niektórych częściej spotykanych parametrów architektury i omówieniu mechanizmów zarządzania nimi.

Pomiar parametrów architektury

Istnieje kilka typowych problemów związanych z definiowaniem parametrów architektury w organizacjach:

To nie jest fizyka

Wiele powszechnie stosowanych parametrów architektury ma niejasne znaczenia. Przykładowo, w jaki sposób ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.