Rozdział 17. Zasada proporcjonalnego atramentu

W wielu różnych scenariuszach wizualizacji przedstawiamy wartości danych za pomocą elementu graficznego. Dla przykładu w wykresie słupkowym rysujemy słupki, które rozpoczynają się od zera, a kończą na wartości danych, które reprezentują. W tym przypadku wartość danych jest kodowana nie tylko w punkcie końcowym słupka, ale także w jego wysokości lub długości. Gdybyśmy narysowali słupek, który rozpoczynałby się od innej wartości niż 0, wówczas długość słupka i jego punkt końcowy przekazywałyby sprzeczne informacje. Takie wykresy są wewnętrznie niespójne, ponieważ pokazują dwie różne wartości przy użyciu tego samego elementu graficznego. Porównaj to ze scenariuszem, w którym wizualizujemy wartość danych ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.