Rozdział 1. Wprowadzenie

Wizualizacja danych jest po części sztuką, a po części nauką. Wyzwanie polega na tym, aby uprawiać sztukę bez popełniania błędów w nauce i odwrotnie. Wizualizacja danych musi przede wszystkim precyzyjnie przekazywać dane. Nie może wprowadzać w błąd ani zniekształcać. Jeśli jedna liczba jest dwa razy większa od drugiej, ale w wizualizacji wyglądają mniej więcej tak samo, to wizualizacja jest błędna. Jednocześnie wizualizacja danych powinna być estetyczna. Dobre prezentacje wizualne zwykle wzmacniają przekaz. Jeśli wykres zawiera drażniące kolory, nierównomiernie rozłożone elementy wizualne lub inne cechy rozpraszające uwagę, wówczas odbiorcy będzie trudniej przejrzeć go i prawidłowo zinterpretować.

Z mojego doświadczenia ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.