Rozdział 25. Unikaj rysowania konturów

Gdy tylko jest to możliwe, wizualizuj swoje dane za pomocą jednolitych, kolorowych kształtów, a nie linii, które je obrysowują. Jednolite kształty są znacznie łatwiej postrzegane jako spójne obiekty, rzadziej tworzą wizualne artefakty lub iluzje optyczne i szybciej przekazują wielkości niż kontury. Z własnego doświadczenia wiem, że wizualizacje wykorzystujące jednolite kształty są zarówno bardziej przejrzyste, jak i przyjemniejsze do oglądania niż równoważne wersje wykorzystujące kontury. Dlatego też w miarę możliwości unikam rysowania samych konturów. Chcę jednak podkreślić, że zalecenie to nie zastępuje zasady proporcjonalnego atramentu (rozdział 17.).

Rysunki konturowe mają długą historię w dziedzinie ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.