Rozdział 27. Najpopularniejsze formaty plików graficznych

Każdy, kto tworzy wykresy do wizualizacji danych, będzie w końcu musiał dowiedzieć się kilku rzeczy o tym, jak te dane są przechowywane na komputerze. Istnieje wiele różnych formatów plików graficznych, a każdy z nich ma swój własny zestaw zalet i wad. Wybór właściwego formatu pliku i prawidłowa organizacja pracy mogą rozwiązać wiele problemów związanych z przygotowaniem wykresu.

Preferuję korzystanie z plików PDF do wysokiej jakości plików gotowych do publikacji i ogólnie zawsze, gdy jest to możliwe, PNG do dokumentów online i w innych scenariuszach, gdzie wymagana jest grafika rastrowa, oraz JPEG jako ostatecznego środka zaradczego, jeśli pliki PNG są zbyt duże. W kolejnych podrozdziałach ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.