Rozdział 29. Opowiadanie historii i wysuwanie wniosków

Większość wizualizacji danych jest wykonywana w celu komunikacji. Mamy wgląd w zbiór danych, mamy potencjalną publiczność i chcielibyśmy przekazać nasz wgląd naszym odbiorcom. Aby zrobić to z powodzeniem, będziemy musieli przedstawić publiczności sensowną i ekscytującą historię. Potrzeba opowiadania historii może wydawać się niepokojąca dla naukowców i inżynierów, którzy mogą utożsamiać ją z wymyślaniem rzeczy, przedstawianiem ich w nieprawdziwym świetle lub wyolbrzymianiem wyników. Jednak ta perspektywa pomija ważną rolę, jaką historie odgrywają w rozumowaniu i pamięci. Cieszymy się, gdy słyszymy dobrą historię, a nudzimy się, gdy historia jest zła lub gdy jej nie ma. Co więcej, każda komunikacja ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.