Bibliografia

W jednej książce nie da się opisać wszystkiego na dany temat. Zachęcam Cię do przeczytania innych tekstów na temat wizualizacji danych, abyś mógł pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności techniczne w tworzeniu wykresów. Przedstawiam tutaj ograniczony wybór książek, które osobiście uważam za interesujące, skłaniające do myślenia lub pomocne. Pozycje wymienione w pierwszej części są najbardziej zbliżone pod względem zakresu do niniejszej książki i mogą zapewnić uzupełniające lub alternatywne spojrzenie na poruszane przeze mnie tematy. Książki wymienione w sekcji „Książki programistyczne” poruszają ważny temat tworzenia wizualizacji z wykorzystaniem podejść programistycznych i dostępnych bibliotek oprogramowania. W pozostałych ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.