O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Edytowanie slajdów

Tekst jest tym składnikiem prezentacji, który ma niebagatelne znaczenie dla jej efektywności. Jednak dobranie niewielkiej liczby właściwych słów — i odpowiednie ich zorganizowanie — zwykle nie jest proste. Niezależnie od tego, czy tworzymy tradycyjną prezentację na arkuszach papieru bądź przezroczystej folii, czy za pomocą PowerPointa, najczęściej zapisujemy wstępną wersję jej tekstu, a następnie wielokrotnie go czytamy, uzupełniamy o dodatkowe punkty, usuwamy zbędne fragmenty i przeredagowujemy, dopóki każdy wyraz na każdym arkuszu (slajdzie) nie będzie właściwy.

Na szczęście PowerPoint stara się pomóc nam w tej pracy. W niniejszym rozdziale poza standardowymi funkcjami wycinania, kopiowania i wklejania poznamy również ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required